0 0
Read Time:1 Minute, 2 Second

Podvojné účtovníctvo

Podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov je každá obchodná spoločnosť povinná viesť podvojné účtovníctvo.

Účtovanie v podvojnom systéme účtovania a teda samotné účtovníctvo obchodnej spoločnosti je základným ukazovateľom hospodárenia podnikateľského subjektu. Naša spoločnosť prostredníctvom profesionálnych účtovníkov, ktorí  sú školení  s ustavičnými zmenami  zákonov  spracúvajú účtovníctvo spoločnostiam s ručením obmedzeným, komanditným spoločnostiam, akciovým spoločnostiam a verejným obchodným spoločnostiam.

Náš personál má  skúsenosti v oblasti účtovníctva, daní, miezd a personalistiky. Tieto skúsenosti aplikujeme do Vašej spoločnosti a tak zabezpečujeme vysokú úroveň  vedenia spracovaného účtovníctva.

Často sa stretávame s postojom podnikateľov, ktorý účtovníctvo „ako také“ prípadne účtovníka berú ako „nutné zlo“. V skutočnosti však profesionálne spracované účtovníctvo ukáže výsledok hospodárenia firmy za obdobia, mieru nákladov a výnosov za obdobia a iné dôležité fakty, ktoré môžete v budúcnosti využiť vo svoj prospech. Dokáže vytvoriť obraz o určitých obdobiach, miere nákladov v daných mesiacoch, stúpajúce či klesajúce ceny tovarov a služieb a množstvo iného.

Vedenie podvojného účtovníctva zahŕňa:

 • ZAÚČTOVANIE NÁKLADOVÝCH POLOŽIEK (BLOKY, PRIJATÉ FAKTÚRY)
 • ZÚČTOVANIE VÝNOSOVÝCH POLOŽIEK (FAKTÚRY, ZF)
 • ZAÚČTOVANIE DAŇOVÝCH VÝDAJOV
 • ZAÚČTOVANIE MIEZD A ODVODOV
 • SPRACOVANIE INÝCH INTERNÝCH DOKLADOV
 • POHĽADÁVKY
 • ZÁVÄZKY
 • ZÁPOČTY
 • INVENTARIZÁCIU ÚČTOV
 • EVIDENCIU MAJETKU
 • SPRÁVA MAJETKU
 • ODPISOVANIE MAJETKU
 • SPRÁVA DANÍ
 • EVIDENCIA DANE PRIDANEJ HODNOTY
 • A INÉ  – PODĽA TYPU PODNIKATEĽSKÉHO SUBJEKTU
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Jednoduché účtovníctvo
Next post Mzdové účtovníctvo