[vc_row][vc_column][vc_column_text]V súčasnej spleti právnych predpisov je dôležité odborne poznať použitie právnej normy a využitie práva na dosiahnutie právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb.

Objektívne právo alebo právo je platne právo na danom území a v určitej dobe. Je odpoveďou na otázku, čo je právne a čo protiprávne, čo sa právom členom spoločnosti prikazuje, teda ako sa majú správať, čo je im dovolené a čo sa pod hrozbou trestu (sankcie) zakazuje.

Subjektívne právo alebo právo alebo čiastočné synonymum oprávnenie je konkrétna možnosť subjektu správať sa určitým spôsobom zamýšľaným právnou normou (teda objektívnym právom), požadovať určité správanie od iných subjektov, uplatňovať určitý nárok a obrátiť sa na kompetentné štátne orgány  a súdy, aby vynútili správanie povinnej osoby.  Subjektívne právo je teda objektívnym právom garantovaná možnosť subjektom práva konať v právnom vzťahu určitým spôsobom. Objektívne právo tak subjektom dáva možnosť realizovať svoje právom uznané záujmy podľa vlastnej vôle a v nevyhnutnom prípade ich právne presadiť.

Naša spoločnosť  pracuje s advokátmi, ktorí sú zapísaní v komore advokátov a špecializujú sa na rôznu odbornú právnu problematiku. Pri poskytovaní právnych služieb kladieme osobitný dôraz na profesionalitu, spoľahlivosť a invenčnosť, ktoré sú potrebné nielen pri riešení bežnej právnej agendy, ale najmä nevyhnutne potrebné v procesoch vysoko špecializovaného právneho poradenstva zameraného na neobvyklé a mimorutinné právne problémy klientov.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_basic_grid post_type=“post“ max_items=“100″ style=“lazy“ gap=“10″ order=“ASC“ item=“masonryGrid_OverlayWithRotation“ grid_id=“vc_gid:1542057868281-f2eabb3a3b5b10fedb5824dc7bf73773-10″ taxonomies=“7″][/vc_column][/vc_row]