Best factoring spol. s r. o.

IČO: 44683014

DIČ: 2022795291

Sídlo: Šamorínska 10, 821 06 Bratislava

Dátum vzniku: 1. apríla 2009, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.57725/B

Telefón: +421 949 844 499

E-mail: info@bestfactoring.skbestfactoring.sk@gmail.com