Náš tím spolupracuje s preverenými advokátskymi kanceláriami, ktoré sú úspešné pri vymáhaní pohľadávok v súdnych konaniach. Aj advokáti sa dnes venujú rôznym právnym odborom. V súčasnej dobe môžme povedať, že právo je právnou vedou a poznanie hmotnoprávnych predpisov v SR potrebuje vždy právneho špecialistu na daný odbor. Občianske a obchodné právo je síce základom  hmotného práva vo vzťahu k pohľadávkam, ale to veľakrát nestačí. Je potrebné poznať aj iné lex specialis  právne predpisy – odbornosť  v danej podnikateľskej problematike, napríklad  špecifické poznanie odboru v stavebníctve alebo autorských práva a iné.

Naša spoločnosť má právnych špecialistov na rôzne podnikateľské činnosti a spolupracuje s rôznymi špecializovanými súdnymi znalcami, ktorí v tíme s právnikmi (advokátmi), ale aj s ekonómmi dokážu spracovať súdne návrhy tak, že súdom uľahčia právnu a skutkovú podstatu pochopiť pre oprávnenosť  uplatňovaných pohľadávok  v súdnom konaní.

S nami sa nemusíte báť. Všetky náklady na začatie súdneho konania prevezmeme za Vás ihneď po postúpení pohľadávky a v súdnom konaní Vaše pôvodné pohľadávky budú zastupovať odborníci. Naším krédom je, aby sme Vaše pohľadávky vymohli zákonnou cestou od Vašich dlžníkov.

V prípade ak chcete priame zastúpenie advokátom v súdnych konaniach bez postúpenia pohľadávky našej spoločnosti, aj v tomto Vám vieme poradiť.