[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov  každá obchodná spoločnosť  alebo podnikateľ (živnostník) sú povinní viesť podvojné účtovníctvo.

Zákon o účtovníctve ukladá povinnosť viesť účtovné záznamy právnickým osobám, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky, u zahraničných osôb, ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov a fyzické  osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa osobitného predpisu.

Účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo v sústave jednoduchého účtovníctva

Predmetom účtovníctva je účtovanie skutočností o

a) stave a pohybe majetku,

b) stave a pohybe záväzkov,

c) rozdiele majetku a záväzkov,

d) výnosoch,

e) nákladoch,

f) príjmoch,

g) výdavkoch,

h) výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

Sektor účtovníctva je vzhľadom k výhodám, ktoré sú s tým spojené jednou z oblastí najčastejšie zabezpečovanou dodávateľským spôsobom. Nezahŕňa iba vedenie finančného účtovníctva, ale dotýka sa aj problematiky miezd, personalistky, finančného poradenstva, plánovania a výkazníctva. Keďže legislatívne podmienky sa neustále menia a nie je vždy jednoduché ich jasne interpretovať, táto oblasť je pre podnikateľské subjekty čoraz náročnejšia. Naša spoločnosť a tím odborníkov sleduje legislatívne zmeny a pomáha klientom, aby sa mohli venovať svojmu podnikaniu a byrokraciu nechajú na nás.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_basic_grid post_type=“post“ max_items=“100″ style=“lazy“ gap=“10″ order=“ASC“ item=“masonryGrid_OverlayWithRotation“ grid_id=“vc_gid:1542057575212-e9a6db7ed80cd33763d24e7dffd60e29-9″ taxonomies=“6″][/vc_column][/vc_row]