Faktoring je spôsob financovania obchodných pohľadávok s odloženou splatnosťou obvykle od 14 do 120 dní. Okrem financovania môže zahŕňať aj ďalšie služby – poistenie a správu pohľadávok.

Predávajúci v plnom rozsahu ručí za prípadné neplnenie zo strany kupujúceho. Faktoring je vhodný pre dodávateľov tovaru alebo služieb, ktorý poskytujú svojim odberateľom dodávateľský úver (odloženú splatnosť) majú na základe expanzie vyššie finančné potreby, než umožňuje schválený limit bankou alebo nesplnili kritériá schvaľovacieho procesu banky, ale majú bonitnú štruktúru odberateľov a majú potrebu dodatočných finančných zdrojov, ale nechcú zvyšovať úverovú angažovanosť, chcú ušetriť náklady a vyčleniť správu svojich pohľadávok na špecializovanú spoločnosť.

Regresný factoring má nasledovné výhody

 • Okamžitý prístup do 3 pracovných dní k vašim peniazom.
 • Nemusíte čakať množstvo dní na platbu od odberateľa.
 • Môžete získať od 50% až do 90 % hodnoty vašich faktúr po ich vystavení.
 • V prípade záujmu môžete byť chránený proti stratám zo všetkých prefinancovaných faktúr.
 • Keď váš odberateľ z dôvodu platobnej neschopnosti alebo nevôle nezaplatí, poskytneme Vám právnu ochranu a vymáhanie pohľadávok na odbornej úrovní.
 • Nemusíte prenasledovať svojich odberateľov. My preberáme inkaso dlžných peňazí ako aj starostlivosť o vaše pohľadávky.
 • Náš informačný systém zabezpečuje kompletné analýzy predaja, splatných faktúr a správy o platbách zákazníkov.
 • U nás nájdete flexibilný spôsob financovania Vašich podnikateľských aktivít.

ČO ZNAMENÁ REGRESNÝ FAKTORING?

 • Vyfakturujete tovar alebo poskytnutú službu vášmu odberateľovi.
 • Po podpise zmluvy s našou spoločnosťou nám ponúknete na predaj všetky faktúry vystavené voči odberateľovi, ktoré niesu po splatnosti.
 • My vám uhradíme od 50% až  do 90 % hodnoty faktúr do troch pracovných dní po ich prijatí.
 • Naša spoločnosť preberie inkasné funkcie.
 • Po uhradení faktúry vaším klientom Vám doplatíme zvyšnú hodnotu faktúr o odpočítanie odmeny za poskytnutú službu.
 • Pre vašu lepšiu informovanosť o stave vašich obchodov Vám na požiadanie pošleme raz mesačne výpisy z účtu klienta i faktorovanych odberateľov.