Exekučne vymáhanie pohľadávok

čítajte viac ...

Súdne vymáhanie pohľadávok

čítajte viac ...

O nás

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Best factoring spol.s r.o. je nezávislá spoločnosť poskytujúca prevádzkové financovanie a ekonomicko-právne poradenstvo. Súčasťou našej činnosti je aj sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu..

Služby prispôsobujeme na mieru potrebám klienta a naše riešenia zakladáme predovšetkým na požiadavkách našich zákazníkov.

Náš tím sa skladá z overených právnikov, advokátov, ekonómov , účtovníkov a odborníkov na slovenskom podnikateľskom trhu.

Vďaka tomu poskytujeme aj  financovanie spoločnostiam, ktorým súčasné financovanie nestačí tempu ich rastu alebo potrebujú predfinancovať dlhý výrobný cyklus.

Bez ohľadu na veľkosť našich klientov, ktorí chcú uspieť, pomáhame malým a stredným podnikom rásť formou zabezpečenia prevádzkového financovania s právnym a ekonomickým poradenstvom.

Dobrá zmluva robí v obchodných vzťahoch dobrých priateľov. Táto doména zakladá ochranu platobného styku a kvality poskytovaných služieb a tovarov.

Vždy si zakladáme na tom, aby naši klienti boli chránení pred škodami, ktoré vznikajú najmä z nezaplatených služieb alebo predaja tovaru, vrátane uvedenia produktov na trh a ich propagácie.

Naším cieľom je aj chrániť našich klientov pred orgánmi štátnej správy a zastupovať  ich pred byrokraciou, kde náš tím je  znali  v  právnych predpisoch SR a EÚ.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]