1 0
Read Time:1 Minute, 20 Second

Na podnikateľov čaká od nového roka 2019 už tradične množstvo rôznych zmien týkajúcich sa viacerých oblastí podnikania. V aktuálnom článku si priblížime platby v hotovosti a ich limity pre nadchádzajúci rok 2019 a prinesieme vám aj informácie o tom, aké zmeny čakajú na podnikateľov používajúcich registračné pokladnice.

Ak patríte medzi podnikateľov, ktorí uprednostňujú platbu v hotovosti alebo kartou, je potrebné pritom vziať do úvahy obmedzenia spojené s výškou sumy, ktorú možno týmto spôsobom minúť. Obmedzenia platieb v hotovosti upravuje zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej v texte len ako „zákon“), ktorý vstúpil do účinnosti v roku 2013.

Už zo samotného názvu tohto právneho predpisu je zrejmé, že jeho obsahom sú legislatívne zákazy a obmedzenie spojené s platbami podnikateľov v hotovosti. S platbami v hotovosti je zároveň úzko spojená problematika používania registračných pokladníc. V nasledujúcich riadkoch si povieme viac aj o zmenách, ktoré čakajú podnikateľov v novom roku v súvislosti s touto témou.

Limity pre platby v hotovosti

Limity pre platby v hotovosti sa v roku 2019 nebudú meniť a ostanú na nasledujúcich úrovniach tak, ako tomu bolo doposiaľ od prijatia vyššie uvedeného zákona:

  • zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur. Toto obmedzenie sa týka podnikateľov a hotovostných platieb realizovaných pri ich podnikateľskej činnosti, keď je prijímateľom alebo odovzdávajúcim právnická alebo fyzická osoba podnikateľ.
  • zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur, a to medzi fyzickými osobami, ktoré nie sú podnikateľmi.

Cieľom tejto právnej úpravy je najmä boj proti daňovým podvodom a zabránenie vystavovaniu fiktívnych príjmových a výdavkových dokladov bez reálneho toku finančných prostriedkov, kreatívnemu účtovníctvu.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Ahoj svet!
Next post Jednoduché účtovníctvo