Exekučne vymáhanie pohľadávok

Návrh na vykonanie exekúcie sa po 01.04.2017 podáva iba do elektronickej schránky Okresného súdu v Banskej Bystrici. Ak však nemáte aktivovanú elektronickú schránku môžem za Vás podať návrh na vykonanie exekúcie. Exekútor je v takom prípade zástupcom oprávneného pre doručovanie písomností do vydania poverenia na vykonanie exekúcie. V súlade so zákonom Pokračovať v čítaní