Development

Poskytujeme komplexný predajný servis na realitnom trhu. Zabezpečujeme komunikáciu a kooperáciu s financujúcou bankou kupujúceho a konsolidujeme predajné podmienky s podmienkami financovania kúpy, autorizujeme podpisy, elektronicky podávame návrh na kataster, monitorujeme katastrálne konanie. Propagujeme produkt (napr. v showroome, web, direct marketing), vyhľadávame záujemcov pre Vaše projekty. . Poskytujeme: právny audit kupovanej nehnuteľnosti zabezpečenie Continue Reading